Svi rezultati gotovi su isti dan!
e-mail: info@alda-lab.ba
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 08:00 - 16:00 h
subotom od 08:00 do 12:00 h
Medicinsko Biokemijski Laboratorij
Mr.Sc.Dragica Abduzaimović

Kako se treba pripremiti?

Sve pretrage se određuju ili iz uzorka venske ili kapilarne krvi, te uzorka urina. Kao za sve laboratorijske analize, potrebno je da pacijent bude na tašte, što znači da prije vađenja krvi nije uzimao hranu 12 sati. 

Međutim, ako je pretragu potrebno hitno provesti, krv se vadi i ako pacijent nije na tašte. Za određene analize, kao što su npr. prolaktin, FSH, i ostali spolni hormoni, korizol, hormon rasta ili inzulin, itd. bitno je posavjetovati se u laboratoriju o periodu i uvjetima uzimanja uzorka kako bi se uzorak pravilno izvadio, te otklonili faktori koji mogu utjecati na rezultat, a samim time i daljnji dijagnostički proces.

 

Pravilno davanje uzoraka urina za analizu

 

 

1.Prvi mlaz urina pustiti u WC,

2.Drugi mlaz u posudu za davanje urina,

3.Zatim ostatak urina odbaciti u WC.

 

 

 

 

 

 

 

Upute za pripremu prije određivanja željeza

24 do 48 sati prije uzimanja krvi ne piti sokove obogaćene vitaminima i pića uz dodatak roboransa,

Preporučeno je vaditi krv između 7 i 10 sati, jer željezo ima značajnu varijaciju tokom dana (i do 70%).

Ukoliko je osoba pod terapijom preparatima željeza i/ili multivitaminskom preparatima obogaćenima željezom, kontrola željeza u serumu izvodi se najmanje:

 

-> 7 do 10 dana nakon peroralnog uzimanja preparata željeza

-> 3 dana nakon intramuskularnog davanja željeza

-> Koncentracije željeza u serumu su povećanje kod primjene acetilsalicilne kiseline, kloramfenikola, oralnih kontraceptiva, multivitamina i kemoterapijskih agenasa.

 

Priprema prije sprovođenja OGTT-a

Test se izvodi ujutro natašte (od 8 do 14 sati bez konzumacije hrane, pića...), a 3 dana prije testa je potrebno biti na uobičajenoj prehrani (>150 g  ugljikohidrata na dan) i bez ograničavanja tjelesne aktivnosti.

Tokom sprovođenja testa se ne smije jesti, piti pića, pušti, kao ni izlagati pojačanoj tjelesnoj aktivnosti. 

 

Upute za pripremu prije određivanja lipidnog statusa

 10 dana prije vađenja krvi:

->Uobičajeno se hraniti, te izbjegavati promjene u tjelesnoj težini

 48 sati prije vađenja krvi:

->Izbjegavati napornu fizičku aktivnost, ne uzimati alkohol

 24 sata prije vađenja krvi:

->Izbjegavati intenzivnu tjelesnu aktivnost, te uzimati uobičajene obroke hrane, ali ne premasne.

 12 sati prije vađenja krvi:

->Poslije 22 sata uvečer dan prije odlaska u laboratorij, ne uzimati hranu, niti alkohol kao i nikotin.

 

Određivanje holesterola se ne bi trebalo provoditi prije nego što prođe 8 sedmica/tjedana od: akutnog infarkta miokarda, hirurške operacije, traume, te akutne bakterijske i virusne infekcije.

 

Postoji li opasnost od izvođenja pretraga?

Ne postoji. Radi praćenja stanja ili učinka određenih terapija, ako je potrebno, krv se može vaditi i nekoliko puta tokom dana.

Sav materijal koji se koristi je sterilan i jednokratan, čime su mogućnost zaraze i pogreške u rezultatima analiza svedene na minimum.

 

Pored toga, koristimo poveske i jednokratne rukavice bez lateksa, tako da su za osobe koje imaju alergijske reakcije na lateks rizici u tom pogledu isključeni.

 

 

Posebnu pažnju poklanjamo djeci, a obzirom da se ona najčešće po prvi put u laboratoriju susreću sa „strahom od uboda igle“, izrazito vodimo računa  pristupom prema njima, tako da oni najhrabriji za uspomenu dobijaju i „Diplomu za hrabrost“.

 

 

Treba li što poduzeti nakon pretrage?

Nakon vađenja krvi potrebno je pomoću tampona vate ili gaze čvrsto pritisnuti mjesto uboda i tako držati oko 5 minuta, kako bi se zaustavilo naviranje krvi.